Side 1 av 1

SixSides søker hjelp til 3D-visualisering av idekonsept

InnleggSkrevet: 23 Jan 2018, 10:23
SixSides
Hei vi søker en freelance 3D-visualiseringsressurs til hjelp hos http://www.sixsides.no .

Vi søker hjelp til 3D-visualisering av idekonsept. Det dreier som ofte om overordnede idekonsept, uten høy detaljeringsgrad. Målet er å synliggjøre den romlige opplevelsen. Konseptvisualiseringer er ikke det samme som å definere fotorealisme. En god illustrasjon må kunne beskrive et konsept uten at kunden henger seg opp i detaljeringer.

Det et er en fordel å være komfortabel med å "dikte" i den forstand at man kan bli spurt om å modellere opp scener uten at hver enkelt-detalj er beskrevet i en brief fra SixSides.

For å forklare et konsept for en kunde er det ofte nødvendig med ganske mange rendringer av en 3d modell. (Det er hensiktsmessig å kunne save ut noen views, som man gjenbruker etter hvert som utformingen av et konsept konkretiseres. Ideelt sett bør dokumenter også kunne eksporteres med slike mappinger, slik at filen kan arbeides videre med i en annen programvare.

Man bør være komfortabel med å "trekke opp" en forenklet bygningsstruktur ved hjelp av forskjellig underlag. Dette kan være alt fra archicad filer/PDF-er eller en målsatt håndskisse. Hensikten med å få opp bygget er ikke å modellere in alle detaljer, men ha et godt grunnlag for å formidle romfølelse og flyt gjennom et bygg.
For en god arbeidsflyt er det fordelaktig å gjøre så mye som mulig av ferdigstillingen av visualiseringen i et renderingsverktøy, uten mye separat etterbehandling i photoshop. (Det benyttes ofte svært mange renderte views i en presentasjon og det blir fort en stor arbeidsmengde hvis alt skal behandles i flere programvarer for hver oppdatering. Dette betyr at det feks kan være en fordel å ha erfaring med å lyssette en scene, og legge på decals/grafiske flater/materialitet og teksturer rett i 3D modellen.
Vi jobber i Form-Z, men valg av modellverktøy er ikke så viktig. Det er derimot viktig å ha mulighet for å kunne eksportere filer i DWG eller OBJ format. (Dette skal kunne la seg gjøre i de fleste program..) Man må ha tilgang til programvare og mulighet for å rendre ting uten vannmerker.

Arbeidsoppgaver vil kunne gis med kort frist, og det er fordelaktig hvis man har fleksibilitet ift periodevis å jobbe intensivt med et prosjekt. Arbeidet med oppgaven kan utføres både på kontorplass hos SixSides, men også der man selv måtte ønske så lenge man har mulighet til å sitte sammen med prosjektteamet i oppstartfasen. Mulig start kan være i månedsskifte januar/februar. Oppdragene vil bli lønnet på timebasis, med påløpte timer.

Ta kontakt til meg på rasmus@sixsides.no, så sender jeg videre kontakt.

Mvh

Rasmus